MJ Friboug-Gottéron

Agenda

download

Patinoire 30/01/2017 - 05/02/2017

décembre
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
janvier
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
mars
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
lundi 30/01/201707:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:00
Fribourg Patinoire 1 1 Equipe
1 Equipe 30.01.2017 10:00 - 30.01.2017 12:00
+41 79 196 44 61
Gr. Mos A/B
Gr. Mos A/B 30.01.2017 17:30 - 30.01.2017 18:30
+41 79 323 78 32
Elites A
Elites A 30.01.2017 18:45 - 30.01.2017 19:45
+41 79 323 78 32
Moskitos Top Espoir
Moskitos Top Espoir 30.01.2017 20:00 - 30.01.2017 21:00
078/7351244
Fribourg Patinoire 2 Novices Elites
Novices Elites 30.01.2017 19:15 - 30.01.2017 20:45
+41 79 733 19 54
Match à l'extérieur 1
Match à l'extérieur 2
Match à l'extérieur 3
mardi 31/01/201707:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:00
Fribourg Patinoire 1 SAF 2
SAF 2 31.01.2017 07:30 - 31.01.2017 08:30
+41 79 733 19 54
1 Equipe
1 Equipe 31.01.2017 10:00 - 31.01.2017 12:00
+41 79 196 44 61
Piccolo 2
Piccolo 2 31.01.2017 16:30 - 31.01.2017 17:30
+41 79 323 78 32
Moskitos Top Elite
Moskitos Top Elite 31.01.2017 17:45 - 31.01.2017 18:45
+41 78 735 12 44
Novices Elites
Novices Elites 31.01.2017 19:00 - 31.01.2017 20:00
+41 79 733 19 54
Fribourg Patinoire 2 SAF 1
SAF 1 31.01.2017 07:00 - 31.01.2017 08:00
+41 79 733 19 54
Goalies 1
Goalies 1 31.01.2017 17:00 - 31.01.2017 18:00
+41 79 784 52 94
Minis Top
Minis Top 31.01.2017 18:15 - 31.01.2017 19:15
+41 79 290 20 05
Elites A
Elites A 31.01.2017 19:30 - 31.01.2017 20:45
+41 79 323 78 32
Match à l'extérieur 1
Match à l'extérieur 2
Match à l'extérieur 3
mercredi 01/02/201707:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:00
Fribourg Patinoire 1 1 Equipe
1 Equipe 01.02.2017 10:00 - 01.02.2017 12:00
+41 79 196 44 61
Binis
Binis 01.02.2017 13:45 - 01.02.2017 14:45
+41 79 323 78 32
Piccolo 2
Piccolo 2 01.02.2017 15:00 - 01.02.2017 16:00
+41 79 323 78 32
Gr. Mos A/B
Gr. Mos A/B 01.02.2017 16:15 - 01.02.2017 17:15
+41 79 323 78 32
Moskitos Top Elite
Moskitos Top Elite 01.02.2017 17:30 - 01.02.2017 18:45
+41 78 735 12 44
Minis Top
Minis Top 01.02.2017 19:00 - 01.02.2017 20:30
+41 79 290 20 05
Fribourg Patinoire 2
Match à l'extérieur 1
Match à l'extérieur 2
Match à l'extérieur 3
jeudi 02/02/201707:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:00
Fribourg Patinoire 1 SAF 2
SAF 2 02.02.2017 07:30 - 02.02.2017 08:30
+41 79 733 19 54
1 Equipe
1 Equipe 02.02.2017 10:00 - 02.02.2017 12:00
+41 79 196 44 61
Piccolo 2
Piccolo 2 02.02.2017 16:30 - 02.02.2017 17:30
+41 79 323 78 32
Gr. Mos A/B
Gr. Mos A/B 02.02.2017 17:45 - 02.02.2017 18:45
+41 79 323 78 32
Elites A
Elites A 02.02.2017 19:00 - 02.02.2017 20:30
+41 79 323 78 32
Fribourg Patinoire 2 SAF 1
SAF 1 02.02.2017 07:00 - 02.02.2017 08:00
+41 79 733 19 54
Moskitos Top Elite
Moskitos Top Elite 02.02.2017 17:00 - 02.02.2017 18:15
+41 78 735 12 44
Novices Elites
Novices Elites 02.02.2017 18:30 - 02.02.2017 19:45
+41 79 733 19 54
Match à l'extérieur 1
Match à l'extérieur 2
Match à l'extérieur 3
vendredi 03/02/201707:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:00
Fribourg Patinoire 1 1 Equipe
1 Equipe 03.02.2017 10:00 - 03.02.2017 12:00
+41 79 196 44 61
Binis
Binis 03.02.2017 16:30 - 03.02.2017 17:45
+41 79 323 78 32
Moskitos Top Elite
Moskitos Top Elite 03.02.2017 18:00 - 03.02.2017 19:15
+41 78 735 12 44
Elites A vs GCK Lions
Elites A 03.02.2017 20:30 - 03.02.2017 22:45
+41 79 323 78 32
Fribourg Patinoire 2 AFHG Entrainement U14
AFHG 03.02.2017 19:00 - 03.02.2017 20:30
+41 79 206 85 85
Match à l'extérieur 1 Novices Elites @ EHC Kloten
Novices Elites 03.02.2017 18:30 - 03.02.2017 20:30
+41 79 733 19 54
Match à l'extérieur 2
Match à l'extérieur 3
samedi 04/02/201707:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:00
Fribourg Patinoire 1 EH+Bambini
EH+Bambini 04.02.2017 07:45 - 04.02.2017 08:45
+41 79 634 26 75
Ecole de hockey
Ecole de hockey 04.02.2017 08:50 - 04.02.2017 09:45
+41 79 634 26 75
Elites A
Elites A 04.02.2017 10:00 - 04.02.2017 11:00
+41 79 323 78 32
1 Equipe
1 Equipe 04.02.2017 11:15 - 04.02.2017 12:15
+41 79 196 44 61
1 Equipe vs HC Lausanne
1 Equipe 04.02.2017 19:45 - 04.02.2017 22:30
+41 79 196 44 61
Fribourg Patinoire 2
Match à l'extérieur 1 Binis @ Romont Tournoi Binis Groupe D
Binis 04.02.2017 10:15 - 04.02.2017 12:15
+41 79 323 78 32
Moskito A @ HC Genève Ass.
Moskito A 04.02.2017 14:45 - 04.02.2017 16:45
Match à l'extérieur 2
Match à l'extérieur 3
dimanche 05/02/201707:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:00
Fribourg Patinoire 1
Fribourg Patinoire 2 Binis Tournoi Bambis Groupe D
Binis 05.02.2017 11:45 - 05.02.2017 13:45
+41 79 323 78 32
Novices Elites vs EHC Bienne
Novices Elites 05.02.2017 14:30 - 05.02.2017 16:30
+41 79 733 19 54
Match à l'extérieur 1 1 Equipe @ HC Genève
1 Equipe 05.02.2017 15:45 - 05.02.2017 18:00
+41 79 196 44 61
Match à l'extérieur 2 Piccolo 2 @ Bulle Tournoi Piccolos Groupe B
Piccolo 2 05.02.2017 11:30 - 05.02.2017 13:30
+41 79 323 78 32
Match à l'extérieur 3 Elites A @ EHC Biel Tissot Arena Bienne
Elites A 05.02.2017 13:00 - 05.02.2017 15:00
+41 79 323 78 32